přihlásit se

přihlásit se

informace k pasivní účasti

  • po elektronickém přihlášení je nutno uhradit kongresový poplatek 500 Kč nejpozději do 14 dnů od elektronického přihlášení (nebude-li platba provedena, přihláška bude zrušena)
  • – číslo účtu pro úhradu poplatku je 7504922 / 0800
  • – jako variabilní symbol uveďte prvních šest čísel rodného čísla
  • – do poznámky k platbě vždy uveďte Vaše jméno a příjmení, aby mohla být platba identifikována
  • – po obdržení platby bude e-mailem přihláška potvrzena
  • – kapacita kongresu je 80 míst
  • – přednášející kongresový poplatek nehradí
  • – při neúčasti na akci se poplatek nevrací

kapacita byla naplněna – přihlášení již není možné

informace k aktivní účasti

V případě zájmu o aktivní účast, kontaktujte nás na e-mail: tomas@vendis.net.