kontakty

kontakty

XVI. plzeňský den

pořadatelé: Tomáš Vendiš, Pavel Nedbal, Karel Mařík

kontaktní e-mail: tomas@vendis.net

 

 

pořádá UK v Praze, LF v Plzni, Klinika zobrazovacích metod,

Fakultní nemocnice Plzeň
alej Svobody 80
304 60 Plzeň
tel.: 377 103 437
http://radiologieplzen.eu
http://www.fnplzen.cz

Fakulta zdravotnických studií ZČU v Plzni
http://fzs.zcu.cz