XV. plzeňský den

XV. plzeňský den

Klinika zobrazovacích metod
UK v Praze, LF v Plzni,
Fakultní nemocnice Plzeň

ve spolupráci s

Fakultou zdravotnických studií ZČU v Plzni

na 5. listopadu připravuje již 15. plzeňský den.

Akce se bude konat pod záštitou přednosty kliniky a děkana LF UK v Plzni

prof. MUDr. Borise Kreuzberga, CSc.

v reprezentačních prostorech Plzeňského Prazdroje.

Těšíme se na Vaši účast!

Děkujeme sponzorům za podporu kongresu:

untitled

logo-siemens

Bracco

canberra

 

Lacomed

edomed

logo

Perfor_Logo_lg

BFGB_velky_bez stinuC

 

kliknutím na logo ho zvětšíte